Hannahsbretzel Logo

Spanish Serrano Ham + Spanish Manchego Cheese

fresh shaved fennel and housemade fig chutney